ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05136628656 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بولوار اماميه-اماميه17-پلاک84--تورداخلي09056101700.رزرواسيون هتل09056101700 مراجعه نمایید.