ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05136628656 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بولوار اماميه-اماميه17-پلاک84-پروازهاي داخلي09056101698-تورداخلي09056101700.رزرواسيون هتل09056101699 مراجعه نمایید.